Zasady użytkowania


1. Jarosław Szubrycht Trzecie Ucho (dalej “Trzecie Ucho”) z siedzibą w Krakowie, ul. Bobrowskiego 2/22, udostępnia użytkownikom publikację “Gazeta Magnetofonowa” w formie aplikacji mobilnej, dostępnej na mobilne urządzenia cyfrowe, pracujące w systemach iOS oraz Android.

2. Aplikacja “Gazeta Magnetofonowa” udostępniana jest użytkownikom bezpłatnie i jest dostępna do pobrania na mobilne urządzenie cyfrowe na platformach dystrybucyjnych: Apple App Store oraz Google Play – w zależności od systemu operacyjnego urządzenia. Warunkiem pobrania bezpłatnej aplikacji jest posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie dystrybucyjnej (Apple App Store, Google Play)

3. Trzecie Ucho udostępnia użytkownikom aplikacji “Gazeta Magnetofonowa” poszczególne wydania, tzw. „zakupy wewnątrz aplikacji”:

- w formie pojedynczych wydań, płatnych wg cen, ustalonych odpowiednio dla każdego z serwisów,
- w formie automatycznie odnawialnej subskrypcji (6-miesięcznej / rocznej).

4. Automatycznie odnawialna subskrypcja może być przez użytkownika odwołana / anulowana nie później, niż na 24 godziny przed upływem terminu, na jaki została zakupiona. Odwołanie / anulowanie subskrypcji jest możliwe z poziomu urządzenia, w ramach ustawień konta użytkownika danej platformy dystrybucyjnej. Subskrypcja odwołana / anulowana przed upływem okresu, na jaki została zakupiona, jest aktywna do zakończenia tego okresu. Nie jest możliwy zwrot pieniędzy za niewykorzystaną subskrypcję.

5. Płatność za zakup poszczególnych produktów w aplikacji dokonywana jest w formie zdefiniowanej odpowiednio dla każdej z platform dystrybucyjnych. Konto użytkownika jest obciążane niezwłocznie po potwierdzeniu przez niego zakupu w aplikacji.

6. Produkty zakupione w ramach jednego konta użytkownika są dostępne wyłącznie dla posiadacza / użytkownika konta i nie mogą być w żaden sposób redystrybuowane. Ilość dostępnych kopii produktu lub limit urządzeń, na które możliwe jest pobranie zakupionego produktu (np. w usłudze tzw. zakupów rodzinnych) jest określona każdorazowo przez dostawcę usługi dystrybucyjnej, adekwatnie dla systemu operacyjnego urządzenia (domyślnie: 5)

7. Poszczególne platformy dystrybucyjne (Apple App Store, Google Play) są względem siebie rozłączne, co oznacza, że zakup dokonany na jednej z platform nie może być zrealizowany (pobrany) lub przeniesiony na urządzenie, obsługiwane w innym systemie operacyjnym i na innej platformie.

8. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych platform dystrybucyjnych, których znajomość użytkownik potwierdza w procesie rejestracji konta, znajdują się pod adresami:
Apple App Store: http://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/us/terms.html
Google Play: https://play.google.com/intl/pl_pl/about/play-terms.html

 

Polityka prywatności

1. Wydawca „Gazety Magnetofonowej“ - Jarosław Szubrycht Trzecie Ucho (dalej „Trzecie Ucho”) z siedzibą w Krakowie, ul. Bobrowskiego 2/22, NIP: 684-214-57-88 REGON: 120910396 - traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających tytuły prasowe Trzecie Ucho w wersji mobilnej za pośrednictwem Apple Store lub Google Play (dalej Klienci), priorytetowo i dokłada wszelkich starań, by prywatność ta była chroniona. W związku z powyższym stworzony został niniejszy dokument – Polityka Prywatności.

2. Trzecie Ucho oświadcza, że zamówienie prenumeraty tytułów prasowych Trzecie Ucho w wersji mobilnej przez Klienta w ramach Apple Store i Google Play nie powoduje przetwarzania przez Trzecie Ucho jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, bowiem gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez Trzecie Ucho nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych Trzecie Ucho w wersji mobilnej. Trzecie Ucho nie będzie również wykorzystywało jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.

3. Trzecie Ucho realizując zamówienie prenumeraty tytułów prasowych Trzecie Ucho w wersji mobilnej przestrzegać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).

4. Trzecie Ucho nie odpowiada za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Klient poprzez linki zamieszczone w ramach wydań tytułów prasowych Trzecie Ucho w wersji mobilnej.

5. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Apple Store i Google Play. Trzecie Ucho nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Apple Store i Google Play oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Apple Store i Google Play.

6. W przypadku pytań Klientów dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt mailowy pod adresem: gazeta@magnetofonowa.pl