Polityka prywatności

1. Wydawca „Gazety Magnetofonowej“ - Jarosław Szubrycht Trzecie Ucho (dalej „Trzecie Ucho”) z siedzibą w Krakowie, ul. Bobrowskiego 2/22, NIP: 684-214-57-88 REGON: 120910396 - traktuje ochronę prywatności w Internecie, w tym ochronę danych osobowych Klientów zamawiających tytuły prasowe Trzecie Ucho w wersji mobilnej za pośrednictwem Apple Store lub Google Play (dalej Klienci), priorytetowo i dokłada wszelkich starań, by prywatność ta była chroniona. W związku z powyższym stworzony został niniejszy dokument – Polityka Prywatności.

2. Trzecie Ucho oświadcza, że zamówienie prenumeraty tytułów prasowych Trzecie Ucho w wersji mobilnej przez Klienta w ramach Apple Store i Google Play nie powoduje przetwarzania przez Trzecie Ucho jakichkolwiek danych Klienta mających charakter danych osobowych, bowiem gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie takich danych przez Trzecie Ucho nie jest konieczne do przesyłania prenumeraty tytułów prasowych Trzecie Ucho w wersji mobilnej. Trzecie Ucho nie będzie również wykorzystywało jakichkolwiek danych osobowych Klientów w celach marketingowych.

3. Trzecie Ucho realizując zamówienie prenumeraty tytułów prasowych Trzecie Ucho w wersji mobilnej przestrzegać będzie ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zmianami) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926).

4. Trzecie Ucho nie odpowiada za zasady (polityki) prywatności stron www, na które będzie wchodził Klient poprzez linki zamieszczone w ramach wydań tytułów prasowych Trzecie Ucho w wersji mobilnej.

5. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Apple Store i Google Play. Trzecie Ucho nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności Apple Store i Google Play oraz przestrzeganie przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w ramach Apple Store i Google Play.

6. W przypadku pytań Klientów dotyczących niniejszej Polityki Prywatności prosimy o kontakt mailowy pod adresem: gazeta@magnetofonowa.pl