Gazeta Magnetofonowa

Wydawca: Trzecie Ucho
Redaktor naczelny: Jarek Szubrycht
Z-ca redaktora naczelnego: Tomek Doksa
Projekt graficzny: Maciej Janas / heviagency.com
Projekt okładki: Dawid Ryski / talkseek.com

Kontakt i reklama: gazeta@magnetofonowa.pl